کاشت گلدانی چغندرقند درمناطق سردسیر

برخی از مناطق چغندرکاری ایران با محدودیت دوره رشد مواجه هستند. علت این امر بارندگیهای زود هنگام پائیزه و دیررس بهاره در بعضی مناطق چغندرکاری می باشد که این امر نهایتاً موجب اختلال در آماده سازی زمین در هنگام کاشت و یا اختلال در زمان برداشت می گردد. یکی از روشهای برطرف کننده موانع مذکور استفاده از روش گلدانی می باشد.

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 6 بازدید