کشت مضاعف گندم و سویا

تقریبا" 700 هزار هکتار کشت گندم زمستانه ، در وهله اول در قسمت جنوبی ایالت ایلی نیوز بعمل می آید. شواهد فراوان وجود دارد که اکثریت این سطح را می توان کشت مضاعف سویا بلافاصله بعد از گندم نمود. ادواتی برای کشت مستقیم سویا در کاه و کلش و گندم بدون خاک ورزی وجود دارد. افزایش ساخت علفکش های پس رویشی احتمالا" حتی فرصت های بیشتر برای موفقیت کشت مضاعف فراهم کرده باشد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 10 بازدید