ازت مورد نیاز چغندرقند را از چه منبعی تامین نمائیم؟

ازت یکی از عناصر پرمصرف در زراعت چغندرقند است که به صور مختلف توسط کارخانجات تهیه میشود. ازت را از منابع زیادی می توان در اختیار گیاه چغندرقند قرار داد. یکی از منابع موجود در بازار، نیترات آمونیم می باشد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید