آماده سازی زمین برای کاشت برنج

خاک شالیزار
بهترین نوع خاک برای رشداین گیاه خاکهای لیمونی رسی هستند.این نوع خاک مخلوطی ازدونوع خاک لیمونی ورسی هست. قطرذرات تشکیل دهنده این نوع خاک ریزبوده وقطری کمتراز 0.002 میلیمتردارد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید