میزان فسفر موردنیاز در زراعت چغندرقند

اهمیت فسفر در تغذیه گیاه کاملا شناخته شده می باشد. توجه به مکانیزیم جذب فسفر توسط گیاه، حرکت ضعیف آن در خاک هم چنین انباشته شدن آن و ایجاد تجمع فسفری در خاک آلودگی تشعشعی و فسفرسانس اهمیت این عنصر را روشن می سازد.

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 8 بازدید