مروری بر تازه های تکنولوژی بذر چغندرقند

با توجه به خصوصیات فیزیولوژیکی چغندر قند این گیاه جهت رشد و ذخیره مطلوب قند نیاز به کشت در فواصل خاص دارد (20 سانتیمتر روی ردیف ) لذا در صورت استفاده از بذورپلی ژرم ( چند جوانه ای ) زارع ناگزیر به حذف بوته های اضافی و تحمل هزینه بسیار سنگین تنک می باشد.

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 6 بازدید