زراعت گندم آبی و دیم با استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2‏

گندم از اولین گیاهانی است که به وسیله انسان زراعت شده است و مهم ترین گیاه زراعتی بشمار می رود. زیرا ‏زراعت آن در مناطق مختلف و شرایط آب و هوایی متفاوت صورت گرفته و غذای اصلی اغلب مردم جهان را ‏تشکیل می دهد. در ایران نیز تولید و سطح زیر کشت این گیاه از اهمیت ویژه ای برخودار است.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 5 بازدید