کیفیت بذور خود مصرفی گندمکاران

یکی از مسائل اساسی مورد توجه در کشت گندم تهیه بذر مرغوب و با کیفیت خوب می باشد.بیش از 70% کشاورزان منطقه بذر مورد نیاز کشت گندم را خود تهیه می کنندو بذر را از روی ظاهر ورنگ آن انتخاب می نمایند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 8 بازدید