زود رس کردن پنبه و مزایای آن

پیشرفتی که در اصلاح محصولات پنبه ایجاد شده است بامقایسه محصولات نا مقطع و واریته های منسوخ شده با واریته هایی با اصالتی جدید تر سنجیده شده است. در یک امتحان و ازمایش محصول پنبه سه واریته که در تولیدات اقتصادی بودند 112 کیلو گرم در هر هکتار بیشتر از محصول متوسط 13 واریته این بود که پیشتر بعنوان یک محصول اقتصادی کشت می شد و اکنون منسوخ شده اند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید