مروری اجمالی بر کشاورزی دیم کاری

کشاورزی در شرایط دیم اغلب با روش‌های مختلف تأمین آب همراه است، که در بعضی موارد شامل منابع آب ‏سطحی و جاری می‌باشد. به طور کلی استراتژی و تاکتیک مزرعه‌داری به دو دسته مصرف خیلی زیاد آب و خیلی ‏کم آن تقسیم می‌شود
/ 0 نظر / 9 بازدید