نقش تناوب های کشت در زراعت

تناوب زراعی تکرار توالی گیاهان زراعی در یک مزرعه خاص است.
کشت چند گیاه زراعی مختلف در یک تناوب مزایای بارز دارد. برنامه ریزی درست تناوب کنترل علف های هرز ,آفات حشره , بیماری های گیاهی را آسان می نماید و به حفظ ماده آلی خاک کمک می نماید.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 8 بازدید