جوانه زنی بذر

از دید زارع : پاره شدن پوسته بذور و خروج ریشه چه و تولید ریشه چه و تولید گیاهچه در سطح خاک می کند.
متخصصین تجزیه بذر: به ظهور و توسعه ساختمانهای ضروری بذر جوانه زنی گویند که برای بذور مورد آزمایش شاخصی از توانایی بذر در تولید یک گیاهچه سالم در محیط مناسب است.
فیزیولوژیست: از سرگیری رشد فعال بذر یا جنین پس از رکود را گویند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 13 بازدید