امتزاج پروتوپلاست و کاربرد آن در اصلاح نباتات

پروتوپلاست سلولی است که دیواره آن به طور کامل حذف شده است . امتزاج پروتوپلاست عبارت است از ‏اخطلاط پروتوپلاست های گیاهی ( سلول های عاری از دیواره سلولی ) از سلول های سوماتیکی گونه های ‏متفاوت و تجدید نسل گیاهان هیبرید حاصل از پروتوپلاست های مخلوط شده می باشد‏‎ .‎
‎ ‎اولین تلاش موفقیت آمیز در امتزاج پروتوپلاست گل اطلسی توسط پاور و همکارانش‏‎ ( Power . ‎‏۱۹۷۶‏‎ ) ‎در ‏انگلیس و نیز کارلسون و همکارانش‏‎ ( Carlson . ‎‏۱۹۷۵‏‎ ) ‎در آمریکا در تنباکو بود . بعد از جداسازی ‏پروتوپلاست تنها مانع بین سیتوپلاسم و محیط خارجی غشاء پلاسما می باشد .

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 17 بازدید